Leden van verdienste en ereleden

Lid van Verdienste
Een of meer bijzondere prestaties verricht hebben ten gunste van Olympus ’70. Hij/zij moet lid zijn van de vereniging, meer dan 5 jaar een of meerdere functies hebben vervuld en nu kaderlid zijn of kaderlid zijn geweest.

Erelid
Meerdere bijzondere prestaties verricht hebben ten gunste van Olympus ’70. Hij/zij moet lid zijn van de vereniging, meer dan 10 jaar een of meerdere functies in de vereniging hebben vervuld en nu kaderlid zijn of kaderlid zijn geweest. Ereleden kunnen worden vrijgesteld van het betalen van contributie. (art. 4.4 Statuten)

Erelidmaatschap

2019  
Arthur van Dijk
Patrick van Dop

2018
Trudie van den Berg

2017
Peter Duijndam
Wijnand Bladt

2014
Gerard Kortekaas
Paul Michiels 
2009:
Peter van Dijk
Jan van Dijk
Chiel Rodenburg
2004 Ton Kortekaas
 
Lid van verdienste

2019
Ron van Kampen
Richard Lagerweij

2013 Eric Jorissen
2011 Peter Duijndam
2009
Rene Daemen
Barend Bos
1995
Peter Kortekaas
Martin van Vliet
(postuum) Cees Jorissen
Gerard Kortekaas
Peter Fieret
Jan Scholtes
Paul Michiels
1982 Leen van Daalen
Waardering en Prijzen Overzicht