Doelen Baanatletiek 2018

Voor de baanatletiek hebben we dit jaar twee doelen gesteld die hieronder te lezen zijn, hieronder kun je ook de voortgang van de gestelde doelen volgen. Wil je meedenken over hoe we deze doelen kunnen bereiken of heb je een mooi idee dan kun je altijd contact opnemen met Niko Zuidema. 

  • Competitie naar hoger plan:
    Er is in de begroting budget beschikbaar gesteld om de competitie naar een hoger plan te trekken. Voor alle competitie ploegen is iemand aangewezen die gaat kijken hoe dit doel te bereiken valt. De ploegen worden hiervan binnenkort op de hoogte gesteld. 
  • Rode draad in onderdelen:
    Voor elk onderdeel heeft een trainer aangeboden om zich te ontfermen over een onderdeel van de atletiek. Deze trainer zal gaan kijken hoe wij dit onderdeel binnen Olympus ’70 willen aanbieden eventueel in overleg met andere trainers. Deze uitwerking zal uiteindelijk gepresenteerd worden in de trainersvergadering. 
Officiële stukken overzicht