Agenda Bestuursvergadering 16 mei 2018

Woensdag 16 mei is de eerstvolgende bestuursvergadering.  Onderstaande agendapunten worden besproken.

1. Opening en mededelingen

 2. Concept notulen bestuursvergadering 11 april
      Actiepunten 

3. Ter besluitvorming

a) Doelen en stelling van Sander uitgewerkt

b) Restitutie contributie

c) Voorstel vergaderdata

d) NK 2020

4. Ter bespreking

a) Vast agendapunt: Vrijwilligers werven 

b) Bestuurscoach Vitis Welzijn?

c) Reservering evenementen SAW

d) Nationale sportweek 15 t/m 29 september 

e) Hoe maken we ons meer kenbaar, wie doet wat in het bestuur (op de site)

f) Waarom hebben baanatleten altijd een licentie

g) ATR (Atletiek Trainingscentrum Rotterdam)

h) Sleutelbeleid (Richting SAW)

i) Gebruik accommodatie Adfysio

j) Halve marathon Monster

k) Voortgang doelen/acties

5. Ter informatie

a) Kleding trainers is besteld

6. Rondvraag

a) Olympus '70 app gebruik trainers

Prikbord overzicht