Agenda bestuursvergadering 13 juni 2018

Woensdag 13 juni is de eerstvolgende bestuursvergadering. 
Onderstaande agendapunten worden besproken.
Heb je een vraag voor het bestuur welke wij in de vergadering kunnen bespreken dan kan je die mailen naar Trudie: secretariaat@olympus70.nl 

1.               

Opening en mededelingen

2.               

Concept notulen bestuursvergadering 16 mei 2018

Actiepunten

3.               

Ter besluitvorming

a)      Vrijwilligerskreet uitwerking vaststellen

b)      Doelen en stelling TC wegatletiek uitgewerkt

4.               

Ter bespreking

a)      Aanpassing in Huishoudelijk reglement tekst  lidmaatschap kalenderjaar

b)      Voorbereiden AVG presentatie bij wegtrainersvergadering

c)      Easyrun

d)      Kuitenbijtersrun-NCSF

e)      Factuur Rijk Zwaan-Intergreen

f)       Werkgroep voor jubileum 2010

g)      Vast agendapunt: vrijwilligers werven; voortgang jury bij seniorenwedstrijd

5.               

Ter informatie

a)      SAWOL overleg datum staat nog niet vast

6.               

Rondvraag

Prikbord overzicht