Bestuurslid secretaris

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging, is eerste aanspreekpunt voor externen (Atletiekunie, Wandelbond, Gemeente Westland en andere verenigingen) en is de contactpersoon naar de secretaris van SAW.

Taken:

  • Vergaderingen van het bestuur voorbereiden en notuleren
  • Correspondentie voeren per email en post
  •  Jaarlijkse ALV voorbereiden: datum plannen, verslagen inventariseren, publiceren en archiveren. Uitnodigingen versturen
  • Verantwoordelijk voor de ledenadministratie samen met de penningmeester
  • Beheer Dropbox
  • Bestellen bloemen NK plaatsen in samenwerking met TC Baanatletiek
  • Contactpersoon tussen Olympus '70 en SAW
  • Beheer agenda website en reservering agenda SAW namens Olympus '70
  • Mede redacteur twitter en facebook
  • Omslag statistisch jaarboek

Contactpersoon voor:

-        Vrijwilligers coördinator
-        PR (Richard Vroom en Louisa Lusthof)
-        AVG (Evert van Zanten)
-        Nieuwsbrief (Marie-Anne Zwinkels)
-        Inschrijvingen wedstrijden/declaraties (Tres Duijndam)
-        Wandelbond

Verantwoordelijkheden

- Lid van het dagelijks bestuur
- Correcte afhandeling van inkomende en uitgaande post
- Voorbereiden bestuur- en algemene ledenvergadering
- Beheer sleutels kasten en postbussen Olympus '70
- Algemeen beheer van het archief en fotobestanden

Profiel:  ervaring met gebruik pc en digitale media gewenst

Inspanning:kwartiertje per  dag voor post/email en circa 2 uur per week voor verwerken notulen en diverse zaken

Contactpersoon: Trudie van den Berg

Vacatures overzicht