Contributie 2019

Onderstaand een overzicht van de contributiebedragen voor het jaar 2019.

De contributie wordt in februari in rekening gebracht. 
Alle leden ontvangen een factuur via de email met het bedrag welke wij eind februari innen of welke moet worden overgemaakt voor eind februari. 
De kosten voor een factuur zijn € 3,-

De verenigingscontributie is in 2019 verhoogd met 2,1% volgens de CBS ConsumentenPrijsIndex Alle huishoudens 2015 = 100. 
De Atletiekunie bijdragen zijn verhoogd volgens de CBS ConsumentenPrijsIndex voor sport en recreatie.

 

Contributie
2019 excl entreegeld
€ 12,-

Verenigings contributie Basis Atletiekunie Wedstrijd licentie Atletiekunie Inschrijfgeld wedstrijden Contributie 2018
Mini pupil (6/7 jaar) € 129 € 101,06 € 15,05 nvt € 12,50 € 127
Pupillen 
(8/11 jaar)
€ 137 € 101,06 € 15,05 € 8,15 € 12,50 € 135
Junioren
(12/19 jaar)
€ 165 € 121,54 € 15,90 € 14,50 € 12,50 € 162
Baanatleet € 209 € 155,46 € 17,20 € 23,20 € 12,50 € 205
Wegatleet € 157 € 139,54 € 17,20     € 154
Wegatleet+licentie € 180 € 139,54 € 17,20 € 23,20   € 177
niet meetrainend atleet + licentie € 132 € 89,13 € 17,20 € 23,20   € 129
niet meetrainend lid zonder licentie € 109 € 89,13 € 17,20 - - € 107

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Het entreegeld voor een nieuw lidmaatschap is € 12,- . 

  • Familiekorting: voor 3e lid € 15,- voor 4e lid € 25,- en voor 5e lid (en meer) € 30,-
  • Krachthonk: de jaarcontributie voor het krachthonk bedraagt € 154,- en is gebaseerd op de contributie: "Wegatleet, zonder licentie"
  • Gastlid: een gastlid betaald alleen de verenigingscontributie, de Atletiekunie contributie wordt betaald via de atletiek vereniging waar het gastlid bij is aangesloten.
  • Donateur: het minimumbedrag bedraagt € 50,- en wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.
  • Voor overschrijving naar een andere vereniging rekent de Atletiekunie € 10,15.
  • Wie in de loop van het jaar lid wordt betaald slechts een evenredig deel van de contributie, de Atletiekunie bijdragen en administratiekosten worden wel over het gehele jaar berekend.
  • De kosten voor een factuur (in plaats van automatische incasso) bedragen € 3,-
  • Voor het betalen in twee termijnen wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij het versturen van een tweede betalingsherinnering wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Opzegging: dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of ledenadministratie voor 1 november, men is verplicht tot en met 31 december contributie te betalen. Bij niet tijdige opzegging (voor 1 november) is men voor het gehele volgende jaar contributie verschuldigd

Gegevens zijn handmatig ingevoerd, typefouten daarom voorbehouden

Lidmaatschaps info Overzicht