Even voorstellen.. de jubileumcommissie

Volgend jaar bestaat onze club 50 jaar en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan! In 2018 zijn er allerlei ideeën verzameld om dit jubileum te vieren, o.a. tijdens de ledenvergadering en via de website. Inmiddels is er een jubileumcommissie gevormd die aan de slag is gegaan met het screenen van alle ideeën. Deze commissie gaat de komende tijd op zoek naar mensen die een jubileumactiviteit willen organiseren, of mee willen helpen.

De commissie bestaat uit (v.l.n.r.): Esther van der Lans (wegatleet/ouder jeugd), Louisa Lusthof (PR/ouder jeugd), Bo Kemmere (baanatleet/trainer), Tim Hoogenboom (baanatleet/trainer) en Tristan Valkenburg (baanatleet/trainer).
Op vrijdag 22 maart zal de jubileumcommissie tijdens de algemene ledenvergadering een korte presentatie houden van de voorgestelde activiteiten en die voorleggen aan de leden. Leden die graag een activiteit willen oppakken, kunnen zich die avond opgeven hiervoor. Ben je niet bij de ledenvergadering, maar wil je wel iets organiseren of helpen? Na 22 maart kun je je nog digitaal of via het prikbord in de hal aanmelden. Ook geïnteresseerde sponsors van jubileumactiviteiten kunnen zich aanmelden bij de jubileumcommissie. Het mailadres is: jubileum@olympus’70.nl.

Prikbord Overzicht