Uitnodiging ledenvergadering

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 maart om 20.00 uur in het Intergreen atletic house te Naaldwijk.

Er is vorig jaar gekozen voor een vernieuwde opzet van de vergadering. Om 20.00 uur opent de vergadering met de officiële agenda punten en na pauze betrekt de jubileum commissie 2020 iedereen om actief mee te denken over het 50e  jubileumjaar . 
In de pauze is er koffie met appelgebak en geeft SAW een korte presentatie over de stand van zaken en de plannen voor 2019.

Klik hier voor de agenda en het jaarverslag van 2018

De verslagen van de penningmeester zijn op te vragen via info@olympus70.nl en zullen een week voor de vergadering worden toegestuurd .

Trudie van den Berg
Secretaris Olympus '70

Prikbord Overzicht