Trudie benoemd tot Erelid, Ruben krijgt Prestatieprijs, en nog meer

Een nieuw erelid, twee nieuwe leden van verdienste en onder meer de bekende jaarlijkse prijzen gaven vrijdagavond kleur aan de algemene ledenvergadering van Olympus ’70. Over de ideeën omtrent de viering van het 50-jarig bestaan volgend jaar konden de aanwezige leden stemmen via het fenomeen ‘Petje Op-Petje Af’.

We beginnen met de Prestatieprijs van 2018. Die is uitgereikt aan ons 16-jarige werptalent Ruben Rolvink. Hij mocht de mega-wisselbokaal in ontvangst nemen. Voor zijn trainer Marco Bronswijk waren er bloemen.
De Waarderingsprijs is deze keer toegekend aan Jan Blok voor onder meer de jury-activiteiten die hij al gedurende  tien jaar ontplooit en tevens zijn hele gezin inspireert tot het doen van vrijwilligerswerk.
Ron van Kampen en (de jammer genoeg niet-aanwezige) Richard Lagerweij kregen lof toegezwaaid voor hun langjarige inspanningen op het gebied van vernieuwing op het vlak van de tijdregistratie bij baan- en wegwedstrijden. Zij zijn benoemd tot Lid van Verdienste.

Ook was er de jaarlijkse huldiging van leden die inmiddels meer dan 25 jaar lid van Olympus ’70 zijn. Dat waren nu Ad van den Akker, Pieter-Bas van den Berg, Jan Brabander, Koos Fransen, Anja Hegge, Anthoinette Kamermans, Richard Lagerweij en Marcel van Riel.

Karen de Koning werd bedankt voor het feit dat zij gedurende tien jaar de financiële administratie heeft verzorgd en daarmee steun en toeverlaat was van de opeenvolgende penningmeesters in die periode.
Pieter-Bas van den Berg nam afscheid als coördinator van de wedstrijdorganisatie. Gelukkig zijn er enkele ouders die de handen ineen hebben geslagen om de taken van Pieter-Bas voort te zetten.

Bestuursverkiezingen
Hoewel zij al lange tijd die rol vervult, is Daniëlle Rondhuis nu formeel benoemd tot bestuurslid Wedstrijdzaken. Niko Zuidema was aftredend en herkiesbaar en dat gebeurde dus ook.

Klapstuk van de avond was de benoeming van Trudie van den Berg tot Erelid van de vereniging. Trudie is gedurende 12 jaar secretaris (en veel meer) geweest. “Dit heb ik niet zien aankomen”, reageerde zij op de eervolle benoeming en het zeer luide en langdurige applaus. Trudie neemt overigens wel de verzorging van de ledenadministratie over van Thea van den Berg, die daarmee na negen jaar is gestopt.
Helaas is er nog geen kandidaat naar voren gestapt om Trudie als secretaris van Olympus ’70 op te volgen. Dus aan iedereen de vraag om daarover eens goed na- en mee te denken. Die vacature moet vanzelfsprekend liefst zo snel mogelijk worden ingevuld.

Nieuwe slagzin omtrent vrijwilligers 
Er werd tevens een nieuwe vrijwilligersslogan bekendgemaakt. Vele jaren hadden wij een campagne met als boegbeeld Willie, maar daar was een beetje sleet op gekomen. 
Naar aanleiding van een prijsvraag is als nieuwe slagzin een inzending van trainer-coach Arthur van Dijk gekozen: De club runnen doen we samen!
Alle aanwezigen op de jaarvergadering kregen een pet uitgereikt, met voorop het nieuwe logo van de actie, dat ontworpen is door Dennis Flinterman.

Op de foto van links naar rechts: Ruben Rolvink, Marco Bronswijk, Jan Blok, Ron van Kampen en Trudie van den Berg.

Nieuws Overzicht