Olympus '70 Ekiden 2020

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum zal er een Ekiden worden georganiseerd op en rond de accommodatie van Olympus 70.

In het jubileumjaar 2020 willen we weer een Ekiden organiseren. Ekiden is een marathon hardloop wedstrijd, die met een estafette team van 6 personen wordt afgelegd. Het evenement zal ergens in september 2020 plaats vinden, op en in de nabijheid van de atletiekbaan.
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben Peter van Dijk en Hans van den Berg zich als vrijwilligers opgegeven. Voor het organiseren van dit evenement is er een grotere groep vrijwilligers nodig De te vervullen rollen zijn organisator, secretaris, financiën, communicatie en website, wedstrijd secretaris, parcours, sponsoring. De schatting is dat er ca 10 bijeenkomsten nodig zijn en dat het ca 50 uur inspanning vergt per vrijwilliger.
Wil jij meewerken aan dit evenement, neem dan contact op met Peter van Dijk of Hans van den Berg.

 

Prikbord Overzicht