Opzegging contributie

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Zoals elk jaar zijn er weer een aantal leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen om uiteenlopende redenen.

Deze opzegging dient vóór 30 november te geschieden d.m.v. een mail naar ledenadministratie@olympus70.nl.
Heb je niet tijdig opgezegd dan verbind je je weer voor een volledig kalenderjaar aan Olympus’70.

Prikbord Overzicht