Penningmeester bestuur Olympus '70

Per maart 2020 zoeken wij een nieuwe penningmeester als opvolger voor Jose Breugelmans. Heb je interesse in deze functie neem dan contact op met Jose (penningmeester@olympus70.nl). 

Doelstelling: behartigt alle financiële zaken van de vereniging

 Taken:

 • Voeren van de financiële- en debiteurenadministratie
 • Factureren en incasseren verenigingscontributie en sponsorbedragen
 • Doen van betalingen
 • Afhandelen fiscale zaken, zoals BTW- en IB47-aangiften
 • Opstellen financieel jaarverslag, inclusief toelichting
 • Opstellen van de begroting
 • Contacten met:
  • ledenadministratie
  • penningmeester Stichting Atletieksupport Westland
  • commissies t.b.v. financiële afwikkeling
  • wegwedstrijdorganisaties; tevens incasseren inschrijfgelden
  • Rabobank en assurantietussenpersoon, voor respectievelijk bankzaken en het bewaken van de te verzekeren risico’s
  • Kascommissie

 Verantwoordelijkheden:

 • Waarborgen volledigheid van de opbrengsten (contributie, wedstrijdorganisaties en projecten)
 • Bewaken juistheid van de aan de vereniging in rekening gebrachte kosten

 Profiel:

 • Financiële achtergrond
 • Binding met de atletieksport
 • Positief, kritische instelling
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Ervaring met gebruik pc en digitale media
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en accuraat werken

 Tijdbesteding:

 • Deelname bestuursvergadering
 • Deelname ALV
 • Overige tijdsbesteding zelf in te delen
 • Inspanning: ca. 4-6 uur per week

 Contactpersoon: Jose Breugelmans

Vacatures Overzicht