Secretaris bestuur Olympus '70

Per direct zoeken we een nieuwe secretaris voor het Olympus '70 bestuur. Heb je interesse in deze functie neem dan contact op met Tonni van der Marel (voorzitter@olympus70.nl). 

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging, is eerste aanspreekpunt voor externen (Atletiekunie, Wandelbond. Gemeente Westland en andere verenigingen) en is de contactpersoon voor de secretaris van SAW.

Taken:

 • Voorbereiden en notuleren bestuurs- en algemene ledenvergadering
 • Voeren correspondentie per e-mail en post
 • Doorzenden verenigingspost naar de personen/commissies voor wie deze bestemd is
 • Verzorgen en beheren van het archief (papier en digitaal)
 • Beheren agenda website en reservering agenda SAW namens Olympus '70

 

Verantwoordelijkheden:

 • De verenigingsagenda (op de website)
 • De ledenadministratie (verantwoording, wordt uitgevoerd door de ledenadministratie)
 • Het verenigingsarchief (rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen)
 • De afhandeling van inkomende en uitgaande post

 

 Profiel:

 • Accuraat en punctueel
 • Communicatief vaardig
 • Goed bereikbaar via e-mail en telefoon
 • Ervaring met gebruik PC en digitale media

 

 Vanuit de rol wordt nauw samengewerkt met:

 • Ledenadministratie (Trudie van den Berg)
 • PR en Communicatie (Richard Vroom, Louisa Lusthof en Marie-Anne Zwinkels)
 • Vrijwilligers coördinator
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (Evert van Zanten)

 

 Inspanning:

 • ½  uur per dag (post en e-mail) en het verwerken van de notulen en acties na een vergadering

Contactpersoon: Tonni van der Marel

Vacatures Overzicht