Bestuurspraat wk 6-2020

We staan alweer een paar weken in het nieuwe jaar; een jaar dat geheel in het teken staat van het 50 jarig bestaan van Olympus ’70.

De aftrap was de nieuwjaarsreceptie waarop Tonni van der Maarel uitgebreid verslag deed over de geschiedenis van onze vereniging. Wat een bergen werk in 50 jaar verzet door zoveel vrijwilligers!

Op 6 en 7 maart zijn er festiviteiten voor alle leeftijdsgroepen, zie onze website. Voor de feestavond op 7 april zijn alle (oud) leden uitgenodigd. Helaas beschikken we niet over alle adressen en huidige emailadressen; dus ken je iemand die oud-lid is: zegt het voort! Het inschrijfformulier kun je vinden op de website.

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Er staan maar liefst 3 bestuursfuncties open met ingang van 3 april (de datum van de Algemene Ledenvergadering waarbij je van harte uitgenodigd wordt). Hierbij nogmaals een dringende oproep om vooral eens na te gaan of één van de functies jou passen.
Ook heeft de Oranjeloop in Kwintsheul een vacature: voorzitter. Bij deze functie ben je niet het gehele jaar in touw, dus wellicht kan dit gegeven je over de streep trekken. Informatie op te vragen bij Ralph Hofstede.

Tot slot nog een mededeling over de contributie. Deze wordt geïncasseerd, wederom, in de tweede helft van februari. De contributies zijn verhoogd met 2,7%.

Namens het bestuur,
José Breugelmans

Prikbord Overzicht