Update: Op sportpark weer georganiseerd sporten mogelijk voor de jeugd

Olympus ’70 blijft de richtlijnen van het RIVM, het NOC/NSF, Atletiekunie en gemeente Westland volgen. Het meest recente advies voor de sport luidt dat per 29 april:

  • Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen trainen waarbij de anderhalve meter-maatregel niet geldt;
  • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel.

Wij stellen de buitenaccommodatie daarom per 29 april weer open voor deze groepen. De gemeente zal een onderbord plaatsten op het hek van de accommodatie om dat duidelijk te te maken. Behoudens voor de betreffende trainers, blijft de accommodatie dus nog gesloten voor sporters en supporters boven de 18 jaar.

De trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar gaan 29 april weer van start. Wel gelden daarbij speciale maatregelen waar een ieder zich aan te houden heeft, zie daarvoor de berichtgeving op de website.

Voor sporters boven de 18 jaar verandert er nog niets. Jullie kunnen individueel trainen buiten de accommodatie met inachtneming van de bestaande regels. Wijzigingen op de maatregelen zullen via de website en via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Blijf fit en gezond, we rekenen op jullie medewerking.

Namens het bestuur,
Tonni van der Marel

Prikbord Overzicht