Zwangerschaps regeling

De mogelijkheid bestaat om ingeval van zwangerschap de verenigingscontributie voor 3 maanden te bevriezen. Dit geldt niet voor het lidmaatschap van de Atletiekunie en de eventuele wedstrijdlicentie. In het daarop volgende jaar wordt het bevroren bedrag verrekend met de te betalen contributie. Restitutie is niet mogelijk. Let wel op, het stoppen ivm een zwangerschap moet wel op tijd doorgegeven worden bij het secretariaat.

Lidmaatschaps info Overzicht