Bestuurslid secretaris Olympus ‘70

Als secretaris vorm je samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging, je bent eerste aanspreekpunt voor externe partijen als de Atletiekunie, Wandelbond. Gemeente Westland, andere verenigingen, e.d. Ook onderhoud je nauw contact met collega secretaris van Stichting Atletieksupport Westland.
Als bestuur vergaderingen we 12 keer per jaar en dat is inclusief de Algemene Ledenvergadering. 

Belangrijkste taken:

  • Samen met de andere bestuursleden besturen van de vereniging
  • Voorbereiden en notuleren bestuurs- en Algemene ledenvergadering
  • Voeren correspondentie per e-mail en post
  • Verzorgen en beheren van het archief (papier en digitaal)

Profiel:

  • Accuraat en punctueel
  • Communicatief vaardig
  • Goed bereikbaar via e-mail en telefoon
  • Ervaring met gebruik PC en digitale media

Inspanning:

  • Circa 3 uur per week

Contactpersoon: Tonni van der Marel
voorzitter@olympus70.nl
06-53842226

Vacatures Overzicht