Contributie 2022

Onderstaand een overzicht van de contributiebedragen voor het jaar 2022.

De contributie wordt in februari in rekening gebracht. 
Alle leden ontvangen een factuur via de email met het bedrag welke wij eind februari innen of welke moet worden overgemaakt voor eind februari. 
De kosten voor een factuur zijn € 3,-

Berekening ConsumentenPrijsIndex (CPI) 2015 Alle Huishoudens = 100

De Atletiekunie bijdragen zijn verhoogd volgens de CBS ConsumentenPrijsIndex voor sport en recreatie.

 

Contributie
2022 excl entreegeld
€ 12,-

Verenigings contributie Basis Atletiekunie Wedstrijd licentie Atletiekunie Inschrijfgeld wedstrijden Contributie 2021
Mini pupil (geboren 2015) € 138 € 108,61 € 16,25 nvt € 12,50 € 134
Pupillen 
(geboren 2011-2014)
€ 147 € 108,61 € 16,25 € 8,80 € 12,50 € 143
Junioren
(geboren 2003-2010)
€ 176 € 130,61 € 17,15 € 15,65 € 12,50 € 171
Baanatleet € 223 € 166,47 € 18,55 € 25,05 € 12,50 € 217
Wegatleet € 169 € 149,93 € 18,55     € 164
Wegatleet met licentie € 194 € 149,82 € 18,55 € 25,05   € 188
Wegatleet Plus zonder licentie € 186 € 166,47 € 18,55     -
Wegatleet Plus met licentie    € 211    € 166,47 € 18,55 € 25,05   € 210
Niet meetrainend atleet + licentie € 142 €  97,81 € 18,55 € 25,05   € 138
Niet meetrainend lid zonder licentie € 117 €  97,81 € 18,55 - - € 113
Wandellidmaatschap € 132    € 112,54 € 18,55 -    € 127
Kortlopend lidmaatschap    deel jaarbedrag € 6,75  -    

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Het entreegeld voor een nieuw lidmaatschap is € 12,- . 

  • Familiekorting: voor 3e lid € 15,- voor 4e lid € 25,- en voor 5e lid (en meer) € 30,-
  • Gastlid: een gastlid betaald alleen de verenigingscontributie, de Atletiekunie contributie wordt betaald via de atletiek vereniging waar het gastlid bij is aangesloten.
  • Donateur: het minimumbedrag bedraagt € 50,- en wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.
  • Voor overschrijving naar een andere vereniging rekent de Atletiekunie € 11,20.
  • Wie in de loop van het jaar lid wordt betaald slechts een evenredig deel van de contributie, de Atletiekunie bijdragen en administratiekosten worden wel over het gehele jaar berekend.
  • De kosten voor een factuur (in plaats van automatische incasso) bedragen € 3,-
  • Bij het versturen van een tweede betalingsherinnering wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Opzegging: dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of ledenadministratie voor 1 november, men is verplicht tot en met 31 december contributie te betalen. Bij niet tijdige opzegging (voor 1 november) is men voor het gehele volgende jaar contributie verschuldigd

Gegevens zijn handmatig ingevoerd, typefouten daarom voorbehouden.

Lidmaatschaps info Overzicht