Disclaimer website Olympus '70

Het onderstaande is van toepassing op onze website www.olympus70.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en met onze privacy verklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op onze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Olympus ‘70 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteurs- en eigendomsrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij Olympus ‘70 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Olympus ‘70. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Olympus ‘70 en onder de voorwaarde dat de herkomst vermeld wordt met link naar www.olympus70.nl.

 

AVG Overzicht