Welkom bij Olympus '70

Bij Olympus '70 kun je terecht voor zowel wegatletiek als de baanatletiek. De wegatletiek omvat uitsluitend het hardlopen, dat bovendien voor het grootste gedeelte op de weg plaatsvindt. Baanatletiek daarentegen omvat alle atletiekonderdelen en wordt voornamelijk op de baan en in de indoorhal beoefend.

Bijna over de hele week verspreid zijn er trainingen. Echt voor iedereen!!! Van de naar toptijden strevende wedstrijdatleet tot de recreatieve trimmer. Voor kilometervreters en de snelle jongens/meisjes van de baan. Olympus '70 heeft voor iedereen iets te bieden. Sfeer, gezelligheid en vooral deskundige begeleiding.

Trainen bij Olympus '70

De trainingen worden over het algemeen gevolgd op of vanaf de kunststofbaan van Olympus '70 aan het sportpark de Hoge Bomen te Naaldwijk. Bij de wegatleten worden sommige trainingen gedurende de zomerperiode periodiek van andere locaties gebruik gemaakt.
Ben je geïnteresseerd, doe dan gerust eens mee met de trainingen. Je hoeft niet direct lid te worden. Pas als het je na een keer of drie trainingen goed bevalt, dan lever je het inschrijfformulier in bij de trainer of je stuurt het op naar de secretaris of ledenadministratie. Overigens is het aan te bevelen om vooraf contact met de trainer op te nemen.

Klik hier voor meer informatie over de trainingen.

Clubtenue

Het clubtenue bestaat uit een rood broekje en een rood shirt met daarop aan de voorkant in wit en blauw het clubembleem. Voor deelname aan officiële wedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de Atletiekunie, is men verplicht het officiële clubtenue te dragen. Het clubtenue is te verkrijgen bij Lopers Company Westland in Naaldwijk.

Activiteitencommissie

Bij Olympus '70 beschikken we over een activiteitencommissie die bestaat uit leden, trainers en ouders van leden. Gezamenlijk worden er voor alle leden activiteiten georganiseerd. Zie hieronder de flyer met alle activiteiten van 2024

Clubapp

Blijft op de hoogte van het laatste verenigingsnieuws met de verenigingsapp van Olympus ’70. Raadpleeg de agenda en deel jouw atletiekmoment met de leden van de verenging. De ClubApp is beschikbaar voor Android en IOS.


Ga naar de ‘Play Store’ of ‘App Store’ en download de ClubApp. Om in te loggen gebruik je jouw emailadres dat je bij Olympus ’70 hebt opgegeven (het adres waarop je ook de nieuwsbrief ontvangt) en je kiest zelf je wachtwoord.

Bij meldingen ‘bel symbool’ onder overzicht en daarna het instellingensymbool, kun je zelf aangeven of je meldingen van de App wil ontvangen en zo ja van welke categorieën.

Vragen richt je aan app@olympus70.nl

Vertrouwenscontact persoon

Onze vereniging wil een omgeving en sfeer waarin alle leden zich veilig voelen. Wij hebben twee vertrouwenspersonen, Katinka Rolvink en Jan Noordam. 

Bij de vertrouwenscontact persoon kan je zeer vertrouwelijk een melding maken. Desgewenst kan je de melding anoniem doen.
Contact opnemen kan via dit formulier of persoonlijk op de vereniging. 

Lees meer

Gedragscode sporters

Een sporter:

Is open.
Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging of bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

Toont respect.
Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, de juryleden, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken.
Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. Realiseer je bij het inschrijven voor wedstrijden, dat je de vereniging vertegenwoordigt. Probeer afzeggen op het laatste moment te voorkomen.

Gaat netjes om met de omgeving.
Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af.
Raak buiten de normale sportoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels.
Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand in zijn waarde aan.
Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet.
Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief.
Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

Meldt overtredingen van deze gedragscode.
Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van Olympus ’70. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.
NB. Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schendt dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Hij/zij is getraind in het omgaan met dit soort kwesties en zal handelen op basis van de regels van NOC*NSF, bellen met het vertrouwenspunt sport is ook een mogelijkheid. Het nummer is: 0900-2025590.

Is voorzichtig met alcohol.
Drink na afloop van het sporten alcohol met mate en drink geen alcohol bij het gebruik van een motorvoertuig. Personen onder de 18 jaar drinken conform de wettelijke voorschriften geen alcohol en krijgen dit ook niet aangeboden in de kantine of van derden.

Rookt niet op het terrein van de vereniging.
Olympus ’70 onderschrijft de uitgangspunten van het streven naar een ‘rookvrije generatie’. Per 1 januari 2020 is roken op het terrein niet meer toegestaan.

Denkt na over een verantwoord gebruik van social media.
Wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor je iets op internet zet. Maak geen foto’s of filmpjes in kleedkamers, douches en toiletten. In veel gevallen ben je strafbaar als je dit wel doet en zal de vereniging aangifte doen in voorkomende situaties.

Gedragscode trainers, coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving.
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en –eisen. Handel op basis van de geldende regels voor het gebruik van de baan en de accommodatie.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over voeding, trainingsmethoden, doping, of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Trainers en coaches beschikken over een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook begeleiders van jeugd beschikken over een geldige VOG.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.
Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
Het bestuur van Olympus ‘70 zal bij seksueel misbruik van minderjarigen optreden conform de wettelijke voorschriften en in voorkomende gevallen aangifte doen in overleg met de ouder(s) van de betrokken jeugdige sporter.

Respecteert het privéleven van de sporter.
Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

Tast niemand in zijn waarde aan.
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen of gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/of beledigende opmerkingen.

Is integer.
Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen.
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open en alert op waarschuwingssignalen.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport (Centrum Veilige Sport Nederland).

Is voorzichtig.
Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.

Rookt niet op het terrein van Olympus ’70. De vereniging is rookvrij en onderschrijft de uitgangspunten van de ‘rookvrije generatie’.

Toestemmingsformulier bijzondere persoonsgegevens

Bij het begeleiden van atleten tijdens trainingen en wedstrijden worden verschillende gegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens zoals leeftijd, wedstrijd uitslagen en testgegevens van trainingen. Hiervoor vraagt de vereniging geen expliciete toestemming. Wanneer er om een bepaalde reden “bijzondere” persoonsgegevens van een atleet nodig zijn, vraagt Olympus ’70 hier toestemming voor bij de atleet of ouder(s)/ verzorger(s) bij atleten onder de 16 jaar.

Lees meer