Gedragscode sporters

Een sporter:

Is open.
Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging of bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

Toont respect.
Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, de juryleden, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken.
Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. Realiseer je bij het inschrijven voor wedstrijden, dat je de vereniging vertegenwoordigt. Probeer afzeggen op het laatste moment te voorkomen.

Gaat netjes om met de omgeving.
Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af.
Raak buiten de normale sportoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels.
Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand in zijn waarde aan.
Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet.
Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief.
Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

Meldt overtredingen van deze gedragscode.
Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van Olympus ’70. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.
NB. Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schendt dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Hij/zij is getraind in het omgaan met dit soort kwesties en zal handelen op basis van de regels van NOC*NSF, bellen met het vertrouwenspunt sport is ook een mogelijkheid. Het nummer is: 0900-2025590.

Is voorzichtig met alcohol.
Drink na afloop van het sporten alcohol met mate en drink geen alcohol bij het gebruik van een motorvoertuig. Personen onder de 18 jaar drinken conform de wettelijke voorschriften geen alcohol en krijgen dit ook niet aangeboden in de kantine of van derden.

Rookt niet op het terrein van de vereniging.
Olympus ’70 onderschrijft de uitgangspunten van het streven naar een ‘rookvrije generatie’. Per 1 januari 2020 is roken op het terrein niet meer toegestaan.

Denkt na over een verantwoord gebruik van social media.
Wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor je iets op internet zet. Maak geen foto’s of filmpjes in kleedkamers, douches en toiletten. In veel gevallen ben je strafbaar als je dit wel doet en zal de vereniging aangifte doen in voorkomende situaties.

Over de club Overzicht