Bestuurspraatje week 36

In verband met ons jubileum rekenden we met elkaar op een bijzonder jaar. Door het Coronavirus is het op een heel andere manier bijzonder geworden. Trainingen, activiteiten en wedstrijden zijn daardoor op grote schaal afgelast. Gelukkig was onze feestavond nog net voor de strakke Coronamaatregelen gepland. Zo snel als weer was toegestaan hebben met elkaar de trainingen weer opgepakt, zodat er nu weer volop wordt gesport.

De volgende stap is met elkaar kijken naar wat er allemaal wel kan, rekening houdend met de Coronamaatregelen. Want de verwachting is dat we nog een tijd met het Coronavirus zullen moeten leven. Dat heeft consequenties voor onze lopersprojecten, weg- en baanwedstrijden, voor de korte termijn en naar verwachting ook nog daarna. Het is daarbij vooral een kwestie van goed nadenken, kennisnemen van aangereikte protocollen en richtlijnen en die met gezond verstand vertalen naar onze situatie.

Mooi om te zien was dat afgelopen donderdag, onder regie van Jim van Ruijven, voor het eerst weer een baanwedstrijd is gehouden. Druk bezet, looproutes in de gebouwen, aanmelden bij de poort en ondanks de stormachtige wind zag ik blije goed presterende atleten. Ook Peter Duijndam heeft voor het lopersproject in Ter Heijde een modus gevonden. Afgelopen zaterdag van start gegaan, met als belangrijkste verschil dat het project zich volledig buiten afspeelt. Daarnaast iets verschoven starttijden van de groepen en uitsluitend online inschrijven.
Het alternatieve plan van Wesley Odekirchen voor de Rijk Zwaan loop kon geen genade vinden in de ogen van de gemeente. Dat leverde zoveel aanvullende maatregelen op dat ook deze loop dit jaar niet doorgaat.

De organisaties van de wegwedstrijden staan momenteel voor een flinke uitdaging, enerzijds hoe organiseren we het evenement rekening houdend met Coronamaatregelen en anderzijds hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers in het organisatiecomité. Bij de verschillende organisatiecomités zijn en/of ontstaan er de komende tijd diverse vacatures en als daaraan geen invulling kan worden gegeven komt de continuïteit van de loop in gevaar. Later komen we daar nog een keer uitgebreider op terug.

Nu wil ik stil staan bij een tweetal bestuursvacatures, waarvan er een direct met het voorgaande te maken heeft. De vraag is wie er wil meedenken met de organisatiecomités bij het Coronaproef maken van onze wedstijden en vanuit de portefeuille wedstrijdzaken de vereniging medebesturen. Danielle Rondhuis heeft namelijk te kennen gegeven haar functie neer leggen, dus wij komen graag in contact met geïnteresseerde opvolgers.
Op het secretarisvlak wil het momenteel niet lukken. We hebben na de lange staat van dienst van Trudie van den Berg, twee opvolgers in korte tijd zien komen en gaan. Voor de ALV wilden we Anita Vellekoop voordragen, echter zij heeft te kennen gegeven te weinig binding met de club te voelen om de functie goed uit te kunnen voeren. Dat betekent dat wederom de vacature voor secretaris openstaat. Voor beide vacatures kun je contact opnemen met ondergetekende of een van de andere bestuursleden.

Verheugd zijn we met de twee kandidaten die als opvolgers van Sander van Assen en Jose Breugelmans kunnen voordragen op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 2 oktober (de uitnodiging en agenda staan op het prikbord). Yvette de Jong is kandidaat om Sander op de te volgen als bestuurslid Wegatletiek en oude bekend Eric van Heijningen er klaar voor om zijn oude rol van Penningmeester een vervolg te geven. Yvette en Eric zullen zich op het prikbord aan jullie voorstellen.

Ondanks de Corona kunnen we in ons jubileumjaar nog twee nieuwe initiatieven verwelkomen. RaceRunning en sportief wandelen zijn beiden in september van start gegaan en daarmee verbreden we ons sportaanbod. Zeker voor de leden die qua leeftijd steeds langer doorsporten kan sportief wandelen een mooi vervolg zijn van de hardloopcarrière.
Verder is ook ons wegatletiekconcept nodig aan vernieuwing toe vond een aantal trainers, lopers en bestuursleden. Onder de werktitel Wegatletiek 2.0 is door een werkgroep hard gewerkt aan een nieuwe opzet met een gerichter trainingsaanbod dat beter is afgestemd op de deelnemers. De hardloop- en wandeltrainingen richten zich daarbij op drie verschillende pijlers: sociaal, gezond en prestatie. Uiteraard brengt dat verandering met zich mee, daarom wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering een uitgebreide presentatie gegeven over Wegatletiek 2.0. Dus een extra reden om langs te komen, naast de appeltaart van Vincent Ter Laak.

Namens het bestuur
Tonni van der Marel
Voorzitter

Prikbord Overzicht