Ledenvergadering in coronatijd: hebben er het beste van gemaakt

Een uitverkochte ledenvergadering van Olympus ’70 vrijdagavond in het (nu nog) Intergreen Athletic House. Vanwege de coronamaatregelen mochten er dertig - vooraf aangemelde - mensen worden toegelaten en die waren er dan ook.

Met de stoelen keurig op afstand verspreid over de vloer was er een gedwongen afstandelijke sfeer, maar het was niet anders. Hopelijk eens en nooit weer!

Een belangrijk aspect van deze ledenvergadering vormde de bestuurssamenstelling. Net als bij veel andere verenigingen is het een bijna onmetelijke opgave om anno nu mensen warm te maken voor een bestuursfunctie. De functie van secretaris is opnieuw vacant. Er waren twee achtereenvolgende opvolgsters van Trudie van den Berg, maar in beide gevallen was dit van korte duur. Door het stoppen van Daniëlle Rondhuis is er nu ook een vacature bestuurslid wedstrijdzaken.

Niet alleen kommer en kwel
Maar gelukkig ook goed nieuws, want we hebben een nieuwe penningmeester kunnen strikken. Na vier jaar is José Breugelmans nu opgevolgd door Eric van Heijningen. Eric is rondom de eeuwwisseling al gedurende 11 jaar penningmeester van onze club geweest en heeft destijds voor een belangrijke modernisering van het penningmeesterschap gezorgd.
Verder is Sander van Assen, na zes jaar bestuurslid wegatletiek te zijn geweest, opgevolgd door Yvette de Jong. Yvette is sinds vorig jaar lid van onze vereniging, verzorgt de inkoop voor de kantine en is actief in de wegatletiek en wandeltraining. Nog even terug naar Sander: hij  blijft wel actief als trainer.

De komst van Eric en Yvette is vooral ook fijn voor bestuurslid baanatletiek Niko Zuidema en voorzitter Tonni van der Marel, die samen al geruime tijd zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur van onze vereniging. Maar zij verdienen de broodnodige verdere versterking. Dus een dringende oproep aan iedereen: Kijk in de spiegel en om je heen. Heb jij een potentiële secretaris en/of bestuurslid wedstrijdzaken in beeld? Maak er alsjeblieft werk van! Immers, de club runnen, dat doen we samen.

Jaarlijkse verenigingsprijzen
De jaarlijkse prijzentoekenning door het bestuur was al in het voorjaar gebeurd. Wegens het uitstel van de jaarlijkse ledenvergadering hebben de betrokkenen hun trofee en andere stoffelijke blijken al voor de zomer persoonlijk ontvangen.
Nog even op een rijtje: de Bob Keus Prestatieprijs werd toegekend aan ons werptalent Ruben Rolvink voor enkele nationale titels. De Waarderingsprijs werd toegekend aan de drie personen die met toewijding aan het Jubileumboek hebben gewerkt: Louisa Lusthof-Stuivenwold, Gerrit Riezebos en Richard Vroom. Tot Erelid zijn benoemd de trainers Arthur van Dijk (recentelijk gestopt in die functie) en Patrick van Dop.

Welk athletic house?
In het begin van dit verslag staat, dat de ledenvergadering plaatsvond “in het (nu nog) Intergreen Athletic House”. Inderdaad, het contract met de naamgever van onze unieke hal loopt per eind dit jaar af. Dusss, al heb je geen bestuurslid “in de aanbieding”, misschien heb je dan wel een idee welk bedrijf te porren zou kunnen zijn om zich op ons ‘athletic house’ te profileren.

Tot slot van de ledenvergadering werd door Niko Zuidema een uiteenzetting gegeven over het project ‘Wegatletiek 2.0’. Daar komen we later nog op terug.

Foto 1: het afgetreden bestuurslid wegatletiek Sander van Assen en zijn opvolgster Yvette de Jong.

Foto 2: de vertrekkende penningmeester José Breugelmans en opvolger Eric van Heijningen.

Nieuws Overzicht