Nieuwjaarspraatje

Ons jubileum jaar is voorbij. Het is heel anders verlopen dan we met elkaar hebben voorzien. Tot half maart liep het nog op rolletjes, maar daarna gooide het Coronavirus ‘roet in het eten’. Geen Ekiden, geen of nauwelijks weg- en baanwedstrijden en ook de trainingen zijn anders dan anders. Dat geldt vooral voor de groepsgewijze trainingen van de wegatleten.

Waar ik wel met positief gevoel op terugkijk, is onze nieuwjaarsreceptie met een geweldig jubileumlied, onze feesten op vrijdag en zaterdag in maart, de jubileumloterij en het -magazine. Daarnaast wil ik twee initiatieven niet onvermeld laten, dat zijn de start van sportief wandelen en RaceRunning. Voor RaceRunning is veel geld opgehaald met de vlaggenactie door de Sponsorcommissie en daarnaast is er een forse bijdrage geleverd door Stichting Arie Kuiper Fonds en Fonds Kind & Handicap.

Tijd om de blik vooruit te werpen.We zitten nog in Lockdown vanwege het Coronavirus dus geen Lopersproject en nog geen Wegatletiek 2.0. Echter de vaccinaties zijn aanstaande en hopelijk ontstaat daarmee weer de ruimte om met elkaar te kunnen sporten en daar ook weer de nodige gezelligheid aan te koppelen. En dat we ook weer onze baan- en wegwedstrijden kunnen organiseren. Al verwacht ik wel dat deze nog steeds anders zullen zijn, dan dat we gewend waren. Dat vraagt inventiviteit van de organisatiecomités en daar liggen kansen voor jullie. Een aantal comités is namelijk dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, daarover volgt nog een gerichte oproep.
2021 zal naar verwachting nog een onzeker jaar voor ons zijn. Een vooraf opgesteld jaarplan zal ons daarbij niet helpen. Het wordt zo goed mogelijk anticiperen op de geboden mogelijkheden en snel schakelen om daarop in te spelen. Wij als bestuur snaken daarbij ook naar versterking. De vacatures van secretaris en bestuurslid wedstrijdzaken staan nog steeds open. Dat is juist nu een behoorlijk handicap, waar het gaat om snel reageren en zaken weer in beweging zetten. Daarom doe ik nogmaals met klem een beroep op jullie. Tijd kan het probleem niet zijn, want dat hebben we plots allemaal genoeg.
En zoals gemeld op onze groet verstuurt voor de feestdagen we hebben nog wat in te halen. Dus als het weer verantwoord mogelijk is willen we iets sportiefs gezelligs organiseren. Jullie ideeën zijn daarvoor welkom.

Ik wil jullie mede namens de andere bestuursleden een gezonder, sportiever en gezelliger jaar toewensen.

Namens het bestuur
Tonni van der Marel
Voorzitter

Prikbord Overzicht