Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

Met de bestuursvacature van Secretaris bestaat het risico dat er zaken blijven liggen. Helaas wordt het effect ervan groter naarmate de vacature langer openstaat. Een van de effecten is dat jullie de notulen van de Algemene Ledenvergadering nog van ons te tegoed hebben.

Het betreft de concept notulen, die vervolgens in komende Algemene Ledenvergadering vastgesteld zullen worden.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 - Concept

Prikbord Overzicht