ALV en contributie

Gezien de Coronamaatregelen helaas nog aanhouden en wij als bestuur graag fysieke bijeenkomst zouden willen houden, zijn we genoodzaakt de geplande Algemene Leden Vergadering op 23 april uit te stellen. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomstige Coronamaatregelen maken we een nieuwe datum bekend.

Door de Coronamaatregelen hebben onze leden van 18 jaar en ouder gedurende een deel van 2020 en ook het eerste kwartaal van 2021 niet de gebruikelijke training kunnen volgen. Onze jeugdleden hebben gelukkig over het algemeen wel goed kunnen doortrainen. De Coronamaatregelen boden voor deze groep meer mogelijkheden.
Als bestuur hebben we daarom besloten tot een eenmalige compensatie voor alle leden van 18 jaar en ouder in de vorm van een korting van 1 kwartaal op de verenigingsdeel van contributie van 2021. Dat is het contributiebedrag exclusief de afdracht aan de Atletiekunie en eventueel het inschrijfgeld.
Positief om te vermelden is dat het financieel resultaat van de vereniging over 2020 daarvoor voldoende ruimte biedt. De contributiefacturen worden op korte termijn verstuurd, waarna de betaling daarvan voor de meeste leden via automatische incasso plaatsvindt.

Namens het bestuur,
Tonni van der Marel
Voorzitter

Prikbord Overzicht