Hardlopen

Voor hardlopen in de buitenruimte (ook wel wegatletiek genoemd) heeft Olympus ’70 een gevarieerd aanbod. Op maandag tot en met donderdag zijn er verschillende loopgroepen, variërend in niveau en ambitie. Er wordt onderscheid gemaakt in basis- en plusgroepen
De loopgroepen vertrekken en eindigen in principe op onze accommodatie. Voor de variatie wordt in de periode van april tot en met september op de even weken op een alternatieve locatie getraind.

Doel van de basis- en plusgroepen
Op hoofdlijn zijn er twee soorten hardlopers te onderscheiden. De loper met een sportief prestatiegericht doel, zoals het verbeteren van een bepaalde tijd of afstand. En de loper die meer gericht is op het sportief sociale doel. Om beide type atleten goed te kunnen trainen is het nodig om meer homogene groepen te creëren, groepen die trainen met een gelijk doel / gelijke instelling. Dit werkt duidelijkheid in de hand, er ontstaat een betere band tussen atleet en trainer en de training kan beter op de atleet en de groep worden afgestemd waardoor de kwaliteit van de training toeneemt.

Wat is een basisgroep
Een basisgroep bestaat uit atleten die bij hardlopen primair het sociale en gezonde karakter voor ogen hebben. Gezamenlijk sporten waarbij plezier voorop staat, maar waar ook via de opbouw van een trainingsschema wordt getraind naar en deelgenomen aan een (of meerdere) wedstrijden. Basisgroepen trainen voornamelijk op de weg, waarbij voor bepaalde trainingsvormen gebruik gemaakt wordt van de baan. De trainingen voor de verschillende afstanden worden op verschillende dagen / tijden aangeboden.

Wat is een plusgroep
Een plusgroep bestaat uit atleten die als primair doel hebben hun prestaties te verbeteren, er heerst een positieve sociale sfeer die bijdraagt aan de prestaties. De atleten trainen volgens een persoonlijk schema waarbij er gewerkt wordt naar een bepaald doel. Er ontstaat hierdoor een intensievere band tussen atleet en trainer. Trainingen bestaan voornamelijk uit intervallen. De ‘thuistraining’ bestaat over het algemeen uit duurtraining. Plusgroepen trainen zowel op de weg als op de baan. Voor deze groep worden er 2 à 3 trainingen per week aangeboden.

Indeling trainingsgroepen
Trainers houden de afgesproken trainingsomvang aan, zodat de atleten aangehaakt kunnen blijven bij de groep. Op het moment dat een atleet meer aan kan, dan schuift hij/zij door naar een volgende groep. Is het nodig om een stapje terug te doen, dan kan dat ook. Trainers hebben hierin een actieve, adviserende rol.