Ruben Rolvink ontvangt voor derde keer Prestatieprijs

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Olympus ’70 is de Bob Keus Prestatieprijs uitgereikt aan discuswerper Ruben Rolvink.

Als vervanger van trainer Marco Bronswijk nam bestuurslid Niko Zuidema de honneurs waar. Niko wees er op dat Ruben kan terugkijken op een zeer geslaagd 2021. Dat begon al met het winnen van de Talent Award tijdens de Ter Specke Bokaal in Lisse. Later werd hij, nog steeds als A-junior, Nederlands kampioen discuswerpen bij de senioren. De kers op de taart vormde het sensationele nationale juniorenrecord discuswerpen. Met een afstand van 68,76 meter stoomde hij niet alleen de roemruchte Rutger Smith voorbij, maar is hij in deze leeftijdscategorie op wereldschaal de derde aller tijden geworden. Ruben won de prestatieprijs ook over 2018 en 2019. Vorig jaar viel de bokaal ten deel aan middenafstandsloper Samuel Chapple.

Waarderingsprijs
Vervolgens werd de Waarderingsprijs uitgereikt aan Carlito de Brabander. Tien jaar lang is hij als vrijwilliger van de partij geweest tijdens het vaak zeer gewaardeerde Jeugdkamp, waarbij hij niet alleen zijn handen liet wapperen in de keuken. Carlito maakte ook deel uit van de Jeugdcommissie en later van de Activiteitencommissie. Bovendien vervulde hij jarenlang een sleutelrol bij de deelname van Olympus '70 aan de Grote Clubactie.

Zilveren leden
Per traditie werd tijdens de ledenvergadering ook aandacht geschonken aan de clubgenoten die in deze periode de mijlpaal van 25 jaar lidmaatschap van Olympus '70 zijn gepasseerd of passeren. Het ging nu om Nico van den Berg, Diana Gram, Karin de Graaf, Lianne van der Lugt, Sjoerd van Marrewijk, Anneke Starrenburg, George Steentjes, Ivone de Visser, Wietske Vreugdenhil en Hans van Wensen.

Bestuur
Vervolgens de bestuursverkiezing. Het is triest om te moeten vaststellen dat de functie van secretaris nog steeds vacant is. Plezierig is het, dat de vacature van bestuurslid Wedstrijdzaken nu is ingevuld. Die rol wordt opgepakt door Richard Lagerweij.  In navolging van voorzitter Tonni van der Marel en penningmeester Eric van Heijningen is hij het derde voormalige bestuurslid dat het clubbestuur komt versterken. Dat is enerzijds een fijne vaststelling, maar roept tevens de vraag op: Waar blijven nieuwe gezichten?

In een korte toespraak wees Jan Noordam op het belang van vertrouwenspersonen in een vereniging. Hij en Katinka Rolvink vervullen inmiddels alweer enkele jaren deze rol bij Olympus '70.

Stormschade
Vanzelfsprekend wilden de aanwezigen weten, hoe groot de financiële schade is, die door de storm Eunice in februari is aangericht. Volgens voorzitter René Damen van de Stichting Atletiek Support Westland beloopt die schade op basis van nieuwwaarde ruim een ton. Van dat bedrag wordt een kwart vergoed door de verzekering.

 Foto’s door Richard Lagerweij:

* Ruben heeft de prestatieprijs ontvangen uit handen van Niko.

* Carlito ontving de Waarderingsprijs.

* Zes van de tien nieuwe zilveren leden, van links naar rechts: Wietske, Anneke, Lianne, Nico, Sjoerd en George.

* Een stukje onvolprezen appeltaart van Vincent ter Laak.

Nieuws Overzicht