Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

Op vrijdag 8 april hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. De concept notulen staan ter informatie op de de website.

Tijdens de ALV is aan de aanwezige leden een aantal vragen voorgelegd. De antwoorden zijn als bijlage bij de notulen gevoegd. De notulen plus bijlage vind je hier.

Prikbord Overzicht