Bestuurspraatje

Op een winterse dinsdagavond in maart zijn we als bestuur bij elkaar gekomen. We delen graag met jullie wat we die avond besproken hebben.

Belangrijk agenda punt was de voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op vrijdag 14 april. Uiteraard nodigen we alle lezers uit voor deze avond waarop we als bestuur graag met de leden in gesprek gaan. Dit jaar hebben we Maurice van Veldhoven uitgenodigd om de aansprekende presentatie “Generatie slapjanus” te verzorgen. We hopen dat (jeugd)leden hun ouders meenemen naar de ALV voor de presentatie en/of ouders hun kinderen! Vul maar in wat voor jou van toepassing is, maar kom zeker langs. Je kan je hier aanmelden en aangeven met hoeveel personen je komt. Dan weet Vincent ter Laak hoeveel appeltaarten hij mag bakken en de bar commissie hoeveel stoelen klaargezet mogen worden. Uiteraard houden we stoelen vrij voor leden die ‘last minute’ beslissen om te komen.

Andere punten die we besproken hebben tijdens het bestuur overleg zijn het bijgewerkte organogram van de vereniging dat we tijdens de ALV zullen presenteren en daarna gaan gebruiken. We hebben het Ter Heijde Runners project geëvalueerd, dank aan Yvette, Sieto en de betrokken trainers voor een gezelligs, sportief en succesvol project.

Verder hebben we het gehad over de invulling van de vacature voor het bestuurslid wegatletiek. Zoals aangegeven in het laatste bestuur praatje treedt Yvette de Jong af bij de komende ALV. We gaan binnenkort in gesprek met een aantal leden om te polsen of ze de vereniging kunnen ondersteunen op dit vlak.

Het voelt vreemd om te schrijven dat het voorjaar voor de deur staat. Buiten sneeuwt het en voelt het ‘veel te koud’. Toch vinden over twee weken de opening-klassiekers plaats voor onze baan en wegatleten, namelijk de Ruitenburg Halve Marathon en de openingswedstrijd op de baan. Deze twee wedstrijden vinden op dezelfde dag plaats (26 maart) op onze fraaie atletiek-accommodatie. Hopelijk wordt het ouderwets druk en gezellig. We verwachten dat door het gelijktijdig houden van deze wedstrijden het clubgevoel wordt versterkt. Wegatleten die zien wat er op de baan gebeurt, baan atleten die weg atleten aanmoedigen en vice-versa. We gaan er een mooie dag van maken! Als bestuur zijn we benieuwd naar jullie mening en horen die graag na afloop van het evenement. Hopelijk vond je het top en wil je volgend jaar een steentje bijdragen in de organisatie, we zijn nog op zoek naar versterking in het organisatiecomité.

Dit zoeken naar ondersteuning voor de diverse commissies in de vereniging is een terugkerend onderwerp. Een belangrijk onderwerp want veel commissies staan op het punt van ‘omvallen’ (jury bezetting, organisatie van wegwedstrijden, ET-baan, weg-trainers, barbezetting) of zitten al zonder medewerkers (Runcircuit). Kijk eens op de vacaturepagina en meldt je aan om een paar uur per maand te helpen om deze mooie vereniging op stoom te houden. Binnenkort willen Berrie en Judith de Mik gaan verkennen hoe we tot een plan kunnen komen voor vrijwilligers coördinatie.
Als bestuur zijn we blij met dit soort initiatieven! Net als dat we blij worden van zoveel deelnemers aan NK’s. Op het NK-indoor waren Ruben, Bram, Yannick, Kenan, Torsten, Pien, Anna, Daniel, Floortje, Megan, Mieko, Frederiek, Luuk en Maurits actief. Bij het NK cross werden we vertegenwoordigd door Carla en Torsten. Op de weg blijven Erwin en Arthur elkaar uitdagen en verpulveren ze het ene na het andere record in de categorie 50+. Fraaie prestaties in een andere categorie zijn de herstart van de Ruitenburg halve, de vele leden die een gedeelte van Peter van Dijk zijn takenpakket overnemen en de plannen die gemaakt worden voor een herinrichting en mogelijke uitbreiding van de krachtruimte. Met elkaar blijven we de mooiste en best georganiseerde atletiekvereniging van Nederland!

Richard Lagerweij

Prikbord Overzicht