WestlandStek voor Peter van Dijk tijdens ledenvergadering

Clubgenoot Peter van Dijk (67) heeft vrijdagavond de gemeentelijke onderscheiding WestlandStek mogen ontvangen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Wethouder Anko Goudswaard was naar het clubgebouw gekomen om aan Peter deze onderscheiding uit te reiken. Peter ontving de WestlandStek vanwege zijn langdurige en veelzijdige inzet voor Olympus’70 en Stichting Atletieksupport Westland (SAW). Peter is al sinds de oprichting van de vereniging, begin jaren zeventig, als vrijwilliger en bestuurslid betrokken. Bij SAW is hij vanaf de oprichting secretaris geweest.
"De vereniging kent een eigen accommodatie met topsportcertificering, waaraan Peter een belangrijke bijdrage heeft geleverd", aldus de wethouder. 

De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor personen die zich gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.

Bob Keus Prestatieprijs
Tijdens de ledenvergadering werd de Bob Keus Prestatieprijs uitgereikt aan Yannick Rolvink, die daarmee de opvolger is van zijn oudere broer Ruben. Yannick verbeterde vorig jaar onder meer een nationaal juniorenrecord, werd op drie werponderdelen Nederlands kampioen en pakte discus-zilver bij de Europese kampioenschappen U18.

De Waarderingsprijs ging naar Peet Koornneef, die belangrijke impulsen heeft gegeven aan de wegatletiek in Maasdijk.

Zes leden werden (of worden nog) verblijd met een blijvend aandenken aan het bereiken van hun 25-jarig lidmaatschap, te weten Yvonne de Jong, Paul Oomen, Frieda van Zijl, Frank Penning, Leo Valstar en Kees Vreugdenhil.

Tijdens de pauze van de ledenvergadering hield Maurice van Veldhooven een bevlogen betoog over de zogeheten Generatie Slapjanus, rijk gelardeerd met foto’s en filmpjes.

Bestuur
Tijdens het onderdeel bestuursverkiezing werd penningmeester Erik van Heijningen herkozen, werd bestuurslid wegatletiek Yvette de Jong opgevolgd door Jeroen van Es en kon met spijt worden vastgesteld dat de vacature ‘secretaris’ nog steeds voortduurt. Wie o wie?

Bij de foto's:
1. Een mooie opkomst bij deze ledenvergadering
2. Wethouder Anko Goudswaard spreekt Peter van Dijk toe.
3. Peter van Dijk showt zijn WestlandStek
4. Niko Zuidema geeft de bokaal aan Yannick Rolvink
5. Maurice van Veldhooven spreekt de zaal indringend toe

 

 

 

Nieuws Overzicht