Verkoop oude inventaris krachthonk

De inventaris van het krachthonk van Olympus ’70 wordt in de maand mei ’23 vernieuwd. Deze opdracht is door Stichting Atletieksupport Westland (SAW) verstrekt aan Tamminga Sports.

De ‘oude’ inventaris van het krachthonk wordt hierdoor overbodig. Leden van Olympus ’70 krijgen de gelegenheid om op onderdelen van de inventaris in te schrijven. Er zal een lijst met foto’s van de afzonderlijke onderdelen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van Olympus ’70. Per onderdeel zal een bedrag worden vermeld, waarvoor het betreffende onderdeel gekocht kan worden.
Heb je belangstelling? Hou dan de website van Olympus ’70 in de gaten. Publicatie van de lijst met foto’s in de 2e helft van mei!
Enkele voorwaarden vooraf:
1. Alleen leden van Olympus ’70 komen in aanmerking als koper van spullen uit het krachthonk.
2. Als je belangstelling hebt, dan kan je dit kenbaar maken via e-mailadres: verhuur@saw.nu. LET OP: intekenen kan pas vanaf het moment van publicatie van de lijst! (2e helft mei).
3. Toekenning is op basis van volgorde van binnenkomst van de e-mail berichten.
4. Kevin Philipsen is vanuit SAW contactpersoon voor het ophalen en afrekenen. Hij is bereikbaar via: verhuur@saw.nu.
5. Apparaten en accessoires vanuit het ‘oude’ krachthonk zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. SAW geeft hierop geen garantie en doet na verkoop afstand van elke vorm van aansprakelijkheid. Kopers gaan hiermee akkoord en zijn vanaf het moment van koop zelf verantwoordelijk voor deskundig en verantwoord gebruik.
6. SAW vraagt per onderdeel een kleine vergoeding. Dit bedrag wordt weer geïnvesteerd in de nieuwe inrichting van het krachthonk.

Prikbord Overzicht