Taakverdeling Olympus ’70 en SAW

Regelmatig komt de vraag naar voren tijdens de ALV waarom onze vereniging twee besturen heeft.

Deze verdeling is ontstaan in de periode van de nieuwbouw van onze huidige accommodatie. SAW (Stichting Atletieksupport Westland) is sinds die tijd belast met beheer, onderhoud en verhuur van de gebouwen, de atletiekbaan en alles wat er nodig is om atletiek te bedrijven. SAW heeft geen leden, maar wel een bestuur dat in samenwerking met het bestuur van Olympus ’70 zorgt voor investeringen. Denk hierbij aan: aanleg van een calisthenics park (2021), nieuwe inrichting (2022) van de kantine, vervangen van de verlichting door LED (2022-2023), nieuwe inventaris krachthonk (2023).
SAW krijgt haar inkomsten binnen via subsidies (landelijke en regionale regelingen), sponsoring, verhuur en kantine opbrengsten. De inkomsten worden gebruikt om de accommodatie te vernieuwen en te onderhouden en voor de aanschaf van trainings- en wedstrijdmaterialen.
Olympus ’70 heeft daarentegen wel leden en is belast met de organisatie van de vereniging. Denk hierbij aan: trainers, juryleden, commissies voor wedstrijden, lopersprojecten en contact met bijvoorbeeld de Atletiekunie, andere atletiekverenigingen, sportverenigingen op het sportpark, etc.
Olympus ’70 krijgt haar inkomsten binnen via contributies en opbrengsten uit projecten en baan- en wegwedstrijden. Deze inkomsten worden gebruikt voor het betalen van o.a. huur, afdracht aan de Atletiekunie, vergoedingen en diverse activiteiten voor de leden.
Beiden besturen hebben ieder een duidelijk ander doel en aandachtsgebied en dan is het een voordeel dat zo’n bestuur zich helemaal kan richten op de daarbij horende specifieke taken. En natuurlijk werken beiden besturen goed samen om de atletiek- en hardloopsport in verenigingsverband in Westland op een hoger plan te brengen.

Prikbord Overzicht