Terugblik op de vrijwilligers-enquête

Afgelopen herfst hebben we een vrijwilligers-enquête uitgezet. Allereerst willen we iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. We hebben de resultaten verzameld en geanalyseerd.
We willen de uitkomsten graag met jullie delen.

We hebben vragen gesteld over de motivatie om vrijwilliger te zijn, over hoe de taak ervaren wordt en hoe de vereniging vrijwilligers motiveert en faciliteert. Daarbij is gekeken naar tevredenheid en gevraagd naar mogelijke verbeteringen en veranderingen. Het is mooi om te zien dat we een hoge mate van tevredenheid zien.

Motivatie
We zien dat vrijwilligers graag hun steentje willen bijdragen aan de club. Daarnaast zijn ook plezier sociale contacten motivatie om mee te helpen. De meeste mensen geven aan tevreden te zijn over . hun taak. Ze vinden dat ze hun talenten er voldoende in kwijt kunnen.

Taak
Verder geven vrijwilligers aan dat ze hun taak vaak als boeiend ervaren en ook voldoende ruimte ervaren voor eigen invulling. Tegelijk zien mensen ook dat dingen in hun taak verbeterd kunnen worden. Dit gaat met name over interne communicatie en opvolging van stoppers met nieuwe mensen.

Vereniging
Als we kijken naar de vereniging worden met name de sfeer en het samenwerken onderling als positieve punten genoemd. Het is heel fijn om te zien dat er positief kritisch meegedacht wordt en dat er bijzonder weinig storende factoren worden genoemd. We mogen als vereniging echt trots zijn op onze vrijwilligers en de onderlinge samenwerking en uiteraard zijn we andersom ook trots op ons mooie cluppie!

Komende periode gaan we aan de slag om meer (nieuwe) mensen te betrekken en samen de taken op te pakken met het oog op nog meer saamhorigheid, betrokkenheid en continuïteit. Zodat we met elkaar kunnen blijven genieten van/in onze club. Heb je vragen of wil je graag sparren over een nieuwe taak of andere invulling? Neem dan contact met ons op via vrijwilligers@olympus70.nl.

Filmpje vrijwilligers

Prikbord Overzicht