Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
BaanCategorie*
Atletiekunie nummer
WegatleetCategorie*
Atletiekunie nummer
WandellidCategorie*
Atletiekunie nummer
Algemene informatie
Het entreegeld voor een nieuw lid is € 12,-, waarvan € 7,70 voor de Atletiekunie, dit bedrag komt eenmalig op de contributie factuur.
Bij invullen van uw rekeningnummer gaat u akkoord met een eenmalige incasso voor het innen van de contributie van dit jaar.
Een in te vullen doorlopende machtiging ontvangt u van de ledenadministratie bij de bevestiging van inschrijving.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden bij de secretaris voor 1 november. Bij opzegging ben ik verplicht t/m 31 december contributie te betalen. Bij niet tijdig opzeggen ben ik voor het gehele volgende jaar contributie verschuldigd
Ik verklaar dat ik van deze verplichting kennis heb genomen bij versturen van deze inschrijving.
 
Bij het aangaan van dit lidmaatschap gaat u akkoord met het ontvangen van emailberichten vanuit de vereniging Olympus '70.
 
Algemene informatie en vragen:
 
Bij wie of welke avond ga je trainen
Ik kom op atletiek via: (bijv. vrienden, lopersproject, persbericht)
Beroep
 
Wij vragen ouders/leden om zich in te zetten voor (hulp)jury of bardiensten. Dit kan per wedstrijd. Geef je op, wij nemen contact met je op
Jury inzet bij wedstrijden
Bar / kantine inzet bij wedstrijden
EHBO inzet bij wedstrijden
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking