Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
BaanCategorie*
Atletiekunie nummer
WegatleetCategorie*
Atletiekunie nummer
WandellidCategorie*
Atletiekunie nummer
Algemene informatie
 
Het entreegeld voor een nieuw lid is € 12,-, waarvan € 7,70 voor de Atletiekunie, dit bedrag komt eenmalig op de contributie factuur.
Bij invullen van uw rekeningnummer gaat u akkoord met een eenmalige incasso voor het innen van de contributie van dit jaar.
Een in te vullen doorlopende machtiging ontvangt u van de ledenadministratie bij de bevestiging van inschrijving.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden bij de secretaris voor 1 november. Bij opzegging ben ik verplicht t/m 31 december contributie te betalen.
Bij niet tijdig opzeggen ben ik voor het gehele volgende jaar contributie verschuldigd
Ik verklaar dat ik van deze verplichting kennis heb genomen bij versturen van deze inschrijving.
 
Bij het aangaan van dit lidmaatschap gaat u akkoord met het ontvangen van emailberichten vanuit de vereniging Olympus '70.
 
Algemene informatie en vragen:
 
Bij wie of welke avond ga je trainen
Ik kom op atletiek via: (bijv. vrienden, lopersproject, persbericht)
Beroep
 
Wij vragen ouders/leden om zich in te zetten voor (hulp)jury of bardiensten. Dit kan per wedstrijd. Geef je op, wij nemen contact met je op
Jury inzet bij wedstrijden
Bar / kantine inzet bij wedstrijden
EHBO inzet bij wedstrijden
Gegevens mbt de privacy zijn aan te passen in je account op de website, Inloggen kan middels het hier opgegeven emailadres.
Opmerking