Clubrecord Danique de Brabander op nieuw onderdeel

Juniore Danique de Brabander heeft zaterdag het clubrecord neergezet op het onderdeel gewichtwerpen. Het was voor haar het eerst dat zij de gewichtslinger ter hand nam en meteen een fraai resultaat liet noteren.

Bij de traditionale winter-werpwedstrijden van Rotterdam Atletiek liet Danique, na een eerste poging van 10.78 meter bij de tweede beurt  een afstand van 11.29 meter opmeten. Pogingen daarna om dit te verbeteren, mislukten.
Ook nam zij deel  aan het kogelslingeren. Maar na een aantal veelbelovende inworpen wilde het in de wedstrijd maar niet lukken om diezelfde flow te vinden en liet zij 36.85 meter noteren.

Marco Bronswijk was ook aanwezig. Maar na een griepweek viel er weinig te verwachten. Zelfs deelnemen was niet zeker. Maar desondanks liet hij bij het gewichtwerpen (11.34 kg) een afstand van 14.80 meter noteren en bij het slingeren (6kg) 40,70 meter.

Gewichtwerpen
Het onderdeel  gewichtwerpen wordt in ons land hoofdzakelijk door de masters beoefend.Maar zoals in elke sport vindt eens in de zoveel jaar een soort van evolutie plaats.
Zo ook bij het onderdeel gewichtwerpen. Waar 10 jaar geleden nog incidenteel junioren deelnamen en toegelaten werden deel te nemen aan deze wedstrijden, ontstaat de laatste jaren steeds meer de tendens dat ook zij zich kunnen inschrijven. (Maar dan wel vanaf de Junioren B). Zelfs in de ranglijsten van wijlen Ton de Klein worden de jaarprestaties  inmiddels aangegeven; nu de AtletiekUnie nog.

Aan de ene kant niet zo vreemd, want het aantal beoefenaars van het gerelateerde onderdeel kogelslingeren is sterk toegenomen. Inmiddels is het ook bij de Junioren A toegevoegd aan de competitie.
Het gewichtwerpen, een korte slinger met metalen bal aan het eind, heeft dezelfde regels als het kogelslingeren. Bij de Dames en Juniores A wordt er geslingerd met 9,08 kg en bij de Junioren B met 7,260 kg; bij de Heren 15.88 kg, Junioren A 11,34 kg en de B's 9.080 kg.

(met dank aan Marco Bronswijk)

Nieuws Overzicht