Uitnodiging Ledenvergadering 2018

Namens het bestuur nodig ik alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 maart in het intergreen atletic house te Naaldwijk.

Er is gekozen voor een vernieuwde opzet van de vergadering. Om 20.00 uur opent de vergadering met de officiële agenda punten en na pauze zullen we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een drietal stellingen. Ook zal ons nieuwe communicatiemedium worden gepresenteerd. Tijdens de pauze geeft SAW een korte presentatie over de stand van zaken en de plannen voor 2018 en natuurlijk is er dan koffie met appelgebak.

Klik hier voor de agenda

De verslagen van de penningmeester zijn op te vragen via info@olympus70.nl en zullen half maart toegestuurd worden.

Trudie van den Berg
Secretaris Olympus '70

Prikbord overzicht