Meer in contact met onze vrijwilligers

Als bestuur willen we beter in contact zijn en blijven met onze vrijwilligers. We willen - meer dan nu het geval is - horen waar behoeften liggen en welke ideeën er leven om zaken anders of beter te doen. Er zijn nu verschillende personen actief die een groep vrijwilligers coördineren. Denk aan jurycoördinatoren, de coördinatoren van lopersprojecten en van de wegwedstrijden. Hierbij gaat het primair om de inhoud van de te organiseren activiteit en de taken die daarbij horen.

Het idee is om te onderzoeken op welke manier we binnen Olympus meer eenheid en samenhang kunnen creëren in het vrijwilligersbeleid. We denken daarbij aan een vrijwilligerscommissie. Omdat de bestaande coördinatoren het beste op de hoogte zijn van wat er binnen hun groep leeft en waar behoefte aan is, willen we graag met deze mensen in gesprek. Marleen van der Kruk wil deze taak op zich nemen.

Alle coördinatoren van een groep vrijwilligers krijgen binnenkort van Marleen een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. We zijn reuze benieuwd naar welke ideeën er leven om ons vrijwilligersbeleid te versterken met als uiteindelijk doel nog meer tevreden vrijwilligers.

Om jullie een beeld van Marleen te geven, staat haar portret boven dit artikel.

Namens het bestuur
Tonni van der Marel

Prikbord Overzicht