Secretaris gezocht

Het onderwerp zegt al: ik ben eind maart 2019 bij de ledenvergadering niet meer herkiesbaar als secretaris.
Vanaf 2007 ben ik secretaris en de jaren zijn omgevlogen. Ik  had toen niet kunnen bedenken dat ik het zoveel jaren met zoveel plezier zou doen. Door de positiviteit die ik ervaren heb binnen Olympus '70 is de tijd gevlogen. 

Omdat ik Olympus '70 dus te leuk vind, blijf ik aan als vrijwilliger. Ik ga de ledenadministratie van Thea overnemen en ik blijf het verenigingspakket AllUnited ondersteunen.

Word jij de nieuwe secretaris of wil je meer weten over deze functie? Wij staan open voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Het profiel:

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging, is eerste aanspreekpunt voor externen (Atletiekunie, Wandelbond, Gemeente Westland en andere verenigingen) en is de contactpersoon naar de secretaris van SAW.

Taken:

  • Vergaderingen van het bestuur voorbereiden en notuleren
  • Correspondentie voeren per email en post
  •  Jaarlijkse ALV voorbereiden: datum plannen, verslagen inventariseren, publiceren en archiveren. Uitnodigingen versturen
  • Samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de ledenadministratie 
  • Diverse kleine taken zoals bestellen bloemen NK plaatsen, tweets of berichten op instagram en facebook plaatsen en omslag statistisch jaarboek maken
  • Contactpersoon tussen Olympus '70 en SAW
  • Beheer agenda website en reservering agenda SAW namens Olympus '70

 Verantwoordelijkheden:

- Lid van het dagelijks bestuur
- Correcte afhandeling van inkomende en uitgaande post
- Voorbereiden bestuur- en algemene ledenvergadering
- Beheer sleutels kasten en postbussen Olympus '70
- Algemeen beheer van het archief en fotobestanden

Profiel:  ervaring met gebruik pc en digitale media gewenst

Inspanning: kwartiertje per  dag voor post/email en circa 2 uur per week voor verwerken notulen en diverse zaken

Contactpersoon: Trudie van den Berg

Prikbord Overzicht