Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2023

Vrijdag 14 april houdt Olympus ’70 de Algemene Leden Vergadering 2023. Het bestuur nodigt de leden, de vrijwilligers en ook de ouders van jeugdleden uit om daarbij aanwezig te zijn. De ALV wordt gehouden in de kantine van ons clubgebouw. Inloop is vanaf 19.30 uur en de vergadering start om 20.00 uur.

Mede door de komst van gastspreker Maurice van Veldhooven denken we jullie een aantrekkelijk programma te kunnen aanbieden. Maurice zal spreken over Generatie Slapjanus. Door middel van een interactieve presentatie zoomt hij in op de veranderende samenleving in relatie tot gezondheid en beweging.

Het bestuur zal verslag doen van het afgelopen jaar, de stukken staan in de linkjes onder dit bericht. En het financieel verslag is opvraagbaar bij de penningmeester (penningmeester@olympus70.nl). Verder worden bekende prijzen uitgereikt, jubilarissen in het zonnetje gezet en is er de bestuursverkiezing.
Er zijn twee vacatures waarvoor het bestuur nog op zoek is naar kandidaten, namelijk voor de secretaris en het bestuurslid wegatletiek. Voor extra informatie kies Profiel Secretaris of  Profiel Bestuurslid Wegatletiek
Kandidaten of geïnteresseerden kunnen zich vooraf melden bij ondergetekende (voorzitter@olympus70.nl).

En goed om te weten, tijdens de pauze is er weer de befaamde appeltaart van Vincent Ter Laak. Om ervoor te zorgen dat Vincent niet te weinig heeft gebakken, hierbij het verzoek om je met dit Formulier aan te melden.

Wij als bestuur hebben er zin in en kijken uit naar je aanwezigheid.

Namens het bestuur,
Tonni van der Marel
Voorzitter

Downloads:

Prikbord Overzicht