Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient altijd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@olympus70.nl) of het secretariaat gemeld te worden. Opzeggen moet vóór 1 december schriftelijk of via de email met opgave van reden. Berichten gestuurd via de website kunnen niet altijd goed aankomen.
Bij niet tijdige opzegging (voor 1 december) is men voor het gehele volgende jaar contributie verschuldigd

Er wordt altijd een bevestiging gestuurd van de afmelding. Indien een bevestiging niet wordt ontvangen dan kunt u zich richten tot de ledenadministratie.

Lidmaatschaps info Overzicht