Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient altijd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@olympus70.nl) of het secretariaat gemeld te worden. Opzeggen moet vóór 1 november schriftelijk of via de email met opgave van reden. Berichten gestuurd via de website kunnen niet altijd goed aankomen.

Er wordt altijd een bevestiging gestuurd van de afmelding. Indien een bevestiging niet wordt ontvangen dan kunt u zich richten tot de ledenadministratie.

Lidmaatschaps info Overzicht