Contributie 2023

Onderstaand een overzicht van de contributiebedragen voor het jaar 2023.

 

De contributie wordt in februari in rekening gebracht. 
Alle leden ontvangen een factuur via de email met het bedrag welke wij eind februari innen of welke moet worden overgemaakt voor eind februari. 
De kosten voor een factuur zijn € 3,-

Lees meer

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient altijd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@olympus70.nl) of het secretariaat gemeld te worden. Opzeggen moet vóór 1 december schriftelijk of via de email met opgave van reden. Berichten gestuurd via de website kunnen niet altijd goed aankomen.
Bij niet tijdige opzegging (voor 1 december) is men voor het gehele volgende jaar contributie verschuldigd

Er wordt altijd een bevestiging gestuurd van de afmelding. Indien een bevestiging niet wordt ontvangen dan kunt u zich richten tot de ledenadministratie.

Wedstrijdlicentie

Voor deelname en inschrijven bij (officiële) wedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de Atletiekunie, moet men in bezit zijn van een wedstrijdlicentie.

Wie zich aanmeldt als baanatleet heeft altijd een wedstrijdlicentie.
Als wegatleet kan je vanaf de categorie senior er voor kiezen een licentie te nemen. Je trainer kan je meer vertellen over wat een licentie is.
Wil je een licentie aanvragen dan kan dat bij de ledenadministratie, email ledenadministratie@olympus70.nl.

Donateur

Draag je de vereniging een warm hart toe en wil je ons financieel steunen dan kan dit middels het donateurschap. Als donateur ontvang je de tweewekelijse nieuwsbrief. De minimale bijdrage is € 50,--

Wil je donateur worden dan kan het het aanmeldformulier invullen en daar bij de opmerkingen vermelden: donateur.

Afmelding kan, net zoals het lidmaatschap, alleen voor de start van het nieuwe jaar en wel voor 1 november. In de statuten staat dit omschreven.

Zijn je persoonlijke gegevens al bekend omdat je eerder lid was, dan volstaat een email naar de ledenadministratie@olympus70.nl

Zwangerschaps regeling

De mogelijkheid bestaat om ingeval van zwangerschap de verenigingscontributie voor 3 maanden te bevriezen. Dit geldt niet voor het lidmaatschap van de Atletiekunie en de eventuele wedstrijdlicentie. In het daarop volgende jaar wordt het bevroren bedrag verrekend met de te betalen contributie. Restitutie is niet mogelijk. Let wel op, het stoppen ivm een zwangerschap moet wel op tijd doorgegeven worden bij het secretariaat.