Leden van verdienste en ereleden

Lid van Verdienste
Een of meer bijzondere prestaties verricht hebben ten gunste van Olympus ’70. Hij/zij moet lid zijn van de vereniging, meer dan 5 jaar een of meerdere functies hebben vervuld en nu kaderlid zijn of kaderlid zijn geweest.

Erelid
Meerdere bijzondere prestaties verricht hebben ten gunste van Olympus ’70. Hij/zij moet lid zijn van de vereniging, meer dan 10 jaar een of meerdere functies in de vereniging hebben vervuld en nu kaderlid zijn of kaderlid zijn geweest. Ereleden kunnen worden vrijgesteld van het betalen van contributie. (art. 4.4 Statuten)

Lees meer

Prestatieprijzen overzicht

De prestatieprijs wordt toegekend aan een lid of groep van leden van de vereniging die in het afgelopen jaar bijzonder hebben gepresteerd op sportief gebied. Voordracht vindt plaats door bestuurslid TC baanatletiek en/of TC wegatletiek, de beslissing wordt genomen door het bestuur. De uitreiking wordt door de betreffende trainer gedaan.

Lees meer

Prestatieprijzen overzicht jeugd

De prestatie prijs jeugd was voorheen de aanmoedigingsprijs.

Deze wordt uitgereikt aan een veelbelovend jeugdtalent. Deze persoon wordt voorgedragen door de trainers. De uitreiking wordt door de betreffende trainer gedaan.

Lees meer

Waarderingsprijzen overzicht

De waarderings prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon binnen de vereniging die zich al dan niet  in het kader van zijn/haar taken bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Het bestuur kent deze prijs toe.

Lees meer