Vertrouwenscontact persoon

Onze vereniging wil een omgeving en sfeer waarin alle leden zich veilig voelen. Wij hebben twee vertrouwenspersonen, Katinka Rolvink en Jan Noordam. 

Bij de vertrouwenscontact persoon kan je zeer vertrouwelijk een melding maken. Desgewenst kan je de melding anoniem doen.
Contact opnemen kan via dit formulier of persoonlijk op de vereniging. 

Wat mag je verwachten:

  • Er wordt geluisterd naar je melding/klacht
  • Je kan worden doorverwezen naar een instantie of persoon welke de deskundigheid bezit om je melding/klacht te behandelen en/of het probleem op te lossen.

Welke meldingen kunnen voorkomen:

  • Pesten
  • Intimidatie
  • Machtsmisbruik
  • (Seksuele) intimidatie
  • Discriminatie.

Geheimhoudingsplicht geldt niet als er strafbare feiten zijn gepleegd omdat er dan een burgerplicht is om deze bij de politie te melden.

Wie zijn de vertrouwenspersonen:

Katinka Rolvink 
Jan Noordam

Een link op internet: www.watisjouwgrens.nl 

Het NOC*NSF heeft tevens een meldpunt Seksuele Intimidatie (dag en nacht bereikbaar): 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). 

 

 

Over de club Overzicht